Hieronder leest u het bericht van de NedMag over hun werkzaamheden op de locatie BC 156a:

Door onvoorziene omstandigheden duurt het verwijderen van de ondergrondse buizen langer dan gepland.  Het is helaas nog niet nauwkeurig te voorspellen wanneer deze werkzaamheden zullen zijn afgerond. Door het uitlopen van deze werkzaamheden schuift de totale planning op en zal ook het plaatsen van de nieuwe buizen een aantal weken later beginnen dan de oorspronkelijke planning van begin augustus.  

De maatregelen die genomen zijn om hinder door verkeer, geluid en/of licht zoveel mogelijk te voorkomen blijven uiteraard van kracht. Wij hopen dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden.